نوشته‌ها

اطلاعات بیمه ای

مذاکرات احساسی چیست

/
  وقتی صحبت از مذاکره می کنیم، اکثر ما ناخوداگاه افکارمان به سم…
اطلاعات بیمه ای

جلسه کاری: چگونه می توان یک جلسه کاری سودمند داشت و آن را به طرز موفقیت آمیزی اداره کرد

/
  امروزه در مراودات کاری معمول ترین روش به منظور بر قراری ارتباط…
اطلاعات بیمه ای

زبان بدن: ۶ اشتباه رایج در زبان بدن که باید از آن‌ها دوری کرد

/
  ممکن است وقت زیادی گذاشته باشید و متنی عالی برای سخنرانی د…