نوشته‌ها

حقوق بیمه

اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار

/
راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوت…
نوشته های بیمه ای

نرخ شکنی ها ثمره ای جز مطالبات معوقه و بدهی انباشته نداشته است

/
با نظارت سنتی، فعالان این صنعت را در تنگنا قرار نمی دهیم// ن…