نوشته‌ها

حقوق بیمه

کلاهبرداری

/
قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:  ماده…
حقوق بیمه

خیانت در امانت

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۷۴- هر گاه اموال …
حقوق بیمه

سرقت

/
سرقت حدی: ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر اس…
حقوق بیمه

اخاذی

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دی…
حقوق بیمه

تصرف عدوانی

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:  ماده۶۹۰- هرکس به وسیله…
حقوق بیمه

زمین خواری

/
 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۹۰- هرکس …