نوشته‌ها

حقوق بیمه

سرقت

/
سرقت حدی: ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر اس…
حقوق بیمه

اخاذی

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دی…
حقوق بیمه

تخریب

/
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی: قانون  مجازات اسلام…