نوشته‌ها

بيمه مسئوليت مدنی 

/
رشد و توسعه جوامع بشری، چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچ…
حقوق بیمه

حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی

/
پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانوناً نسبت به یکدیگر دارای وظایفی م…
حقوق بیمه

قرارداد کار

/
ماده۳۰ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ قرارداد کار را چنین تعریف کرده بود:”…
حقوق بیمه

شرایط اساسی صحت قرارداد کار

/
قانون کار پیشین موضوع شرایط صحت قرارداد کار را به سکوت برگزار کرده بود و…
حقوق بیمه

نکات ‏کاربردی ‏در مورد‏ رعایت ‏حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر

/
با نگاهی به آموزه ‏های دینی بدست می‏آید که رعایت حقوق همسایه از سوی همسای…