نوشته‌ها

پیشنهاد بیمه و قبول بیمه گر چیست

/
سندی است که بیمه گذار آینده در آن تقاضای پوشش ریسک اعلامی را می‌نماید . …