نوشته‌ها

بیمه زلزله: لزومی برای اجباری شدن بیمه زلزله در کشور وجود دارد

/
هفته ای که گذشت سالگرد زلزله بم بود که تحت نام هفته ایمنی در قب…