نوشته‌ها

نقص‌عضو و از كار افتادگی دائم چیست

/
چه مواردی جزء نقص‌عضو و از كار افتادگی دائم و كلی محسوب می‌شود؟ ⬅️ نا…