نوشته‌ها

حقوق بیمه

نکات کاربردی ‏در مورد دادگاه های کیفری استان

/
برخی از جرائم به علت سنگین بودن مجازات آنها احتیاج به دقت نظر و بررسی…

دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگویی

/
✍️ گفتگوی هفته : '''دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگ…