نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

آیا میدانید چرا ۱۳ آذر روز بیمه نامیده شده است

/
در روز ۱۳ آذر 1367 ،ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،پس از مدته…