نوشته‌ها

بیمه

۱۲ درس که از چک کردن ایمیل های ۶ ساله آموختم

/
۱ – کم به جای زیاد اگر الان وقت کمی را اختصاص ندهید، بعداً مجب…