نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هشت(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ملحقّات بیمه نامه چیست– اجزای بیمه نامه چیست-تواتر حادثه چیست– فراوانی حادثه چیست-بيمه حادثه و سلامتی چیست -حادثه یا پيش آمد چیست  - پوشش منصوبات اضافی وسائط نقليه چیست – پوشش لوازم جانبی چیست

فرهنگ نامه بیمه-بخش یک(لاتین)

/
Accident - an unexpected event or circumstance without deliberate …