نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش ده(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر ناشی از حادثه چیست-ارکان حادثه چیست-شرط فوت بر اثر حادثه چیست-بيمه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه چیست