نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یازدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قبول سهم ارفاقی چیست-تراکم خطر چیست  -قبول سهم ارفاقی چیست