نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دوازدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه های بيمه گری چیست- کارمزد تحصيل چیست -