نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سیزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ارزش روز مورد بیمه چیست- تعریف اقدام جنگی در بیمه نامه