نوشته‌ها

5 تکنیک در بازاریابی حضوری موفق

/
خیلی از فروشندگان، مشغول فروش های حضوری هستند، فروش هایی که ف…

بیمه: یک معیار برای انتخاب مدیران بیمه ای 

/
تک تازان ، بوروکرات ها ،آتش افروزان و دنباله رو کبیر چهار گروه م…