نوشته‌ها

انواع کلوزها در بیمه های مهندسی

/
کلوزها در بیمه های مهندسی / Clause or Endorsement نوع کلوزهایی که در بیمه های…

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دو(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین