نوشته‌ها

کلیات بیمه های مهندسی- بخش اول

/
 دوره احداث بيمه تمام خطر پيمانكاران (مقاطعه‌کاران) يا (C.A.R(Contr…