نوشته‌ها

توانایی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی

/
مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استرا…
اطلاعات بیمه ای

شرح مباحث HSE 

/
شرح مباحث HSE 

 تاریخچه HSE

/
 تاریخچه HSE

حادثه: هرگز خبر نمیکند دیگر شعاری افسانه ای شده

/
از روز خلقت بشر بر روی این زمین خاکی ,همواره انواع حوادث در کمین…

شرکت های بیمه: چرا شرکت های بیمه بر سر دو راهی عدم اجرای مشاوره پیشگیری و ایمنی مردد ایستاده اند

/
این موضوع از جوانب مختلف قابل بررسی است. چندین سال پیش یکروز در…

کتاب شماره 5

/
                                                 برای مشاهده م…

اشتباه نکنید لطفا!بیمه نامه وسیله توجیه ندانم کاری نیست !!!؟؟؟

/
یکی از مشکلاتی که در سیستم های بیمه ای و حمایتی در کشورمان به و…