نوشته‌ها

قوانین بیمه ای کانادا برای رانندگان Uber و Lyft سخت گیرانه تر شد

/
این پوشش به صورتی طراحی شده که وقتی راننده در خودرو خود مسافرند…