نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

/
مستمري  آني Immediate annuities بيمه با سرمايه افز…