نوشته‌ها

پرونده مفصل چالش منابع انسانی در صنعت بیمه و نقطه های اتصال بیمه گری و گردشگری

/
چهارمین شماره ماهنامه بیمه داری نوین ویژه نوروز منتشر شد. این شماره…