نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

/
بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary…