نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هیجدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه تمام شده خسارت چیست- تعریف اصطلاح تجربه خسارت-اصطلاح انتقال زيان به حساب سال بعد یعنی چه