نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نوزدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین بيمه عدم استفاده چیست-بيمه از دست دادن پروانه چیست-سال وقوع خسارت چیست