نوشته‌ها

ENGINEERING INSURANCE

/
Risks associated with the execution of construction or engineering…

انواع خسارت يا غرامت در بیمه

/
خسارت يا غرامت / Indemnity or loss or Damage عبارت است از زيانی كه د…

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین

فرهنگ نامه بیمه-بخش دو (لاتین)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین