نوشته‌ها

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک ملی در حوادث و بلایای طبیعی

/
سال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی قانون تشکیل صندوق بیمه حواد…

چه زمانی لباس سنت از تن صنعت بیرون می آید؟

/
در نگرش سنتی بیمه گری وضعیت اینچنین بوده که همواره سازمان نظارتی…