نوشته‌ها

معيارهای اختصاصی تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمی در بخش on shore

/
۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permi…