نوشته‌ها

اخبار بیمه

ظهور بیمه فرد به فرد (P2P) / حق بیمه را یک کیسه کنید، اشتراکی خسارت بگیرید

/
الگوی تجارت بیمه فرد به فرد از گرد هم آمدن افرادی شکل می گیرد…