نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

/
بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary…

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین