نوشته‌ها

business

استراتژی قیمت گذاری

/
قیمت گذاری کاریست که به مهارت و تجربه نیاز دارد. شما حق دارید که سود دهی مناسبی برای کالا و خدمات تان داشته باشید. اما به خاطر داشته باشید یک کالا زمانی ارزش حقیقی دارد که فرد یا افرادی اشتیاق پرداخت هزینه برای آن را داشته باشد.