بیمه مرکزی             سازمان تامین اجتماعی         سندیکای بیمه گران ایران        انجمن حرفه ای صنعت بیمه                                                     پژوهشکده بیمه          صندوق بیمه کشاورزی            انجمن های صنفی بیمه ایران             اخبار تازه های بیمه                                                                                                

                                سیستم استعلام بیمه خودرو کشور         پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه           پایگاه مستقل خبری بانک و بیمه           آیین